Tartu Kõrgem Kunstikool / Väljapanek "Lahtiste uste päev"
Galeriis Noorus
märts 2016

Foto Silver Marge

Galerii Noorus sisevaade

Tartu Kõrgem Kunstikool / Väljapanek "Lahtiste uste päev"
Galeriis Noorus
märts 2016

Foto Silver Marge

Galerii Noorus

Tartu Kõrgem Kunstikool / Väljapanek "Lahtiste uste päev"
Galeriis Noorus
märts 2016

Foto Silver Marge

Maalingute osakond

Tartu Kõrgem Kunstikool / Väljapanek "Lahtiste uste päev"
Galeriis Noorus
märts 2016

Foto Silver Marge

Nahadisaini osakond

Tartu Kõrgem Kunstikool / Väljapanek "Lahtiste uste päev"
Galeriis Noorus
märts 2016

Foto Silver Marge

Fotograafia osakond

Tartu Kõrgem Kunstikool / Väljapanek "Lahtiste uste päev"
Galeriis Noorus
märts 2016

Foto Silver Marge

Tekstiiliosakond

Tartu Kõrgem Kunstikool / Väljapanek "Lahtiste uste päev"
Galeriis Noorus
märts 2016

Skulptuuriosakond

Tartu Kõrgem Kunstikool / Väljapanek "Lahtiste uste päev"
Galeriis Noorus
märts 2016

Mööbliosakond

Tartu Kõrgem Kunstikool / Väljapanek "Lahtiste uste päev"
Galeriis Noorus
märts 2016

Meedia- ja reklaamikunsti osakond

Ajapikendus on kutsealuse ajateenistusseasumise edasilükkamine määratud ajaks. Ajapikenduse andmise alused sätestab kaitseväeteenistuse seadus. Ajapikenduse liigist sõltuvalt tuleb kutsealusel ajapikendust kas ise taotleda või otsustab Kaitseresursside Amet ajapikenduse andmise arstliku komisjoni otsuse või riiklike andmebaaside info alusel.

Lisainformatsioon ajapikendusse asumise edasilükkamise taotlemise kohta kõrgkoolis õppima asumise tõttu:

Keskhariduse omandamise aastal Eesti kõrgkooli astudes on õigus valida kalendriaasta, millal ajateenistusse asuda. Taotlus on leitav Kaitseressursside Ameti kodulehelt http://www.kra.ee/taotlused/, taotlusvorm nr 4.

Taotlust esitades tuleb silmas piddada, et:
• Ajateenistusse asumise kalendriaasta valik tuleb Kaitseressursside Ametile teatada hiljemalt keskhariduse omandamise aasta 15. septembril, kusjuures valitud aasta ei või olla hilisem eriala nominaalajaga lõpetamise aastast.
• Ajateenistusse tuleb asuda kolme aasta jooksul õppeasutusse vastuvõtmisest arvates, kuid hiljemalt pärast selle aasta 1. juulit, mil saate 23-aastaseks.
• Kohustus valitud aastal ajateenistusse asuda on ka siis, kui Te ei ole selleks ajaks õpinguid lõpetanud.
• Valik ajateenistusse asumise aja osas on siduv ja amet kutsub vastavalt sellele valitud aastal ajateenistusse.
• Ajateenistuse läbimiseks taotletud akadeemilise puhkuse ajal õppekoht säilib.

Lisainformatsioon: Kaitseressursside amet

Jälgi meid Facebookis

 

ekka akrediteeritud