Tartu Kõrgem Kunstikool / Väljapanek "Lahtiste uste päev"
Galeriis Noorus
märts 2016

Foto Silver Marge

Galerii Noorus sisevaade

Tartu Kõrgem Kunstikool / Väljapanek "Lahtiste uste päev"
Galeriis Noorus
märts 2016

Foto Silver Marge

Galerii Noorus

Tartu Kõrgem Kunstikool / Väljapanek "Lahtiste uste päev"
Galeriis Noorus
märts 2016

Foto Silver Marge

Maalingute osakond

Tartu Kõrgem Kunstikool / Väljapanek "Lahtiste uste päev"
Galeriis Noorus
märts 2016

Foto Silver Marge

Nahadisaini osakond

Tartu Kõrgem Kunstikool / Väljapanek "Lahtiste uste päev"
Galeriis Noorus
märts 2016

Foto Silver Marge

Fotograafia osakond

Tartu Kõrgem Kunstikool / Väljapanek "Lahtiste uste päev"
Galeriis Noorus
märts 2016

Foto Silver Marge

Tekstiiliosakond

Tartu Kõrgem Kunstikool / Väljapanek "Lahtiste uste päev"
Galeriis Noorus
märts 2016

Skulptuuriosakond

Tartu Kõrgem Kunstikool / Väljapanek "Lahtiste uste päev"
Galeriis Noorus
märts 2016

Mööbliosakond

Tartu Kõrgem Kunstikool / Väljapanek "Lahtiste uste päev"
Galeriis Noorus
märts 2016

Meedia- ja reklaamikunsti osakond

Kõrgema Kunstikooli Pallas üliõpilased saavad soovi korral külalisüliõpilasena õppida kõrgkoolides, millega Pallasel on sõlmitud koostöölepingud:

Üliõpilane esitab Kõrgema Kunstikooli Pallas õppeosakonnale külalisüliõpilase avalduse, kus on vastuvõtva kõrgkooli kinnitus ja läbitavad ained. Õpingute lõppedes väljastab vastuvõtva kõrgkooli õppeosakond külalisüliõpilasele õpingute väljavõtte/hinnetelehe, mis tuleb esitada Pallase õppeosakonnale. Üliõpilase nominaalne õppeaeg ei pikene teistes kõrgkoolides õpitud aja võrra.

Täpsem info õppeosakonnast.

Jälgi meid Facebookis

 

ekka akrediteeritud