Tartu Kõrgem Kunstikool / Väljapanek "Lahtiste uste päev"
Galeriis Noorus
märts 2016

Foto Silver Marge

Galerii Noorus sisevaade

Tartu Kõrgem Kunstikool / Väljapanek "Lahtiste uste päev"
Galeriis Noorus
märts 2016

Foto Silver Marge

Galerii Noorus

Tartu Kõrgem Kunstikool / Väljapanek "Lahtiste uste päev"
Galeriis Noorus
märts 2016

Foto Silver Marge

Maalingute osakond

Tartu Kõrgem Kunstikool / Väljapanek "Lahtiste uste päev"
Galeriis Noorus
märts 2016

Foto Silver Marge

Nahadisaini osakond

Tartu Kõrgem Kunstikool / Väljapanek "Lahtiste uste päev"
Galeriis Noorus
märts 2016

Foto Silver Marge

Fotograafia osakond

Tartu Kõrgem Kunstikool / Väljapanek "Lahtiste uste päev"
Galeriis Noorus
märts 2016

Foto Silver Marge

Tekstiiliosakond

Tartu Kõrgem Kunstikool / Väljapanek "Lahtiste uste päev"
Galeriis Noorus
märts 2016

Skulptuuriosakond

Tartu Kõrgem Kunstikool / Väljapanek "Lahtiste uste päev"
Galeriis Noorus
märts 2016

Mööbliosakond

Tartu Kõrgem Kunstikool / Väljapanek "Lahtiste uste päev"
Galeriis Noorus
märts 2016

Meedia- ja reklaamikunsti osakond

 Alates 2018/2019. õppeaastast saavad kõik üliõpilased taotleda toetusi ja stipendiume samadel alustel, olenemata sisseastumise aastast.

Kõrgema Kunstikooli Pallas üliõpilastel on võimalik taotleda järgmisi stipendiume ja õppetoetusi (lisainfo allpool):

 

Tulemusstipendiumi eesmärk on toetada ja tunnustada suurepäraseid õpitulemusi saavutanud üliõpilasi, kellel ei ole õppevõlgnevusi.

Tulemusstipendiumi määramisel arvestatakse üliõpilase õpingutulemuste kaalutud keskmist hinnet, mille alusel koostatakse taotlejatest pingerida. Sama kaalutud keskmise hinde puhul eelistatakse erialaainete kõrgema keskmise hindega üliõpilasi.

NB! Arvesse ei lähe VÕTA-ga täidetud õppekava maht.

Tulemusstipendiumi on üliõpilasel õigus taotleda alates tema immatrikuleerimise õppeaasta teisest semestrist.

Tulemusstipendiumi ei saa taotleda akadeemilise puhkuse ajal.

Tulemusstipendiumi taotlemise tähtajad on 1. oktoober 2018 ja 28. veebruar 2019.

Tulemusstipendiumi taotlemine õppeinfosüsteemis ÕIS.

 

Vajaduspõhine õppetoetus (220, 135 või 75 eurot) on riiklik toetus vähemkindlustatud üliõpilastele kõrghariduse omandamisega kaasnevate lisakulude katmiseks.

Vajaduspõhist õppetoetust saab tudeng:
- kes õpib täiskoormusega ja täidab õppekava nõudeid 75% ulatuses, kusjuures õppe mahu arvestus on semestrite lõikes kumulatiivne. Esimesel semestril õppetoetuse taotlemisel on piisav ainult täiskoormuse nõude täitmine;
- kelle perekonna kuusissetulek ühe pereliikme kohta on kuni 429 eurot.
Vajaduspõhise õppetoetuse taotlus tuleb esitada riigiportaalis www.eesti.ee.

Taotlusi saab esitada kogu semestri vältel.

Soovitame taotlus:
- esitada ka üliõpilasel, kes kahtleb, kas vastab kõigile tingimustele;
- tingimata lõpuni teha, sest negatiivne vastus on oluline vajaduspõhise eritoetuse taotlemisel;
- esitada semestri esimesel kuul (septembris või veebruaris), sest toetus makstakse välja alates taotluse esitamise kuust.

Lisainfo Haridus- ja Teadusministeeriumi veebilehelt.

 

Vajaduspõhine eritoetus on majanduslikust olukorrast lähtuv rahaline toetus kõrghariduse omandamisega kaasnevate kulutuste katmiseks.

Vajaduspõhist eritoetust saab taotleda juhul kui üliõpilase vajaduspõhise õppetoetuse taotlus on tagasi lükatud põhjusel, et sissetulek ületas toetuse saamiseks kehtestatud piiri, kuid viimasel ajal on sissetulek märkimisväärselt vähenenud.

Vajaduspõhist eritoetust määrab ja maksab Kõrgem Kunstikool Pallas  (vt "Vajaduspõhise eritoetuse taotlemise, määramise ning maksmise tingimused ja kord")

Maksuameti tõend - toetuse taotlemiseks saab õppeasutusele esitatava Maksu- ja Tolliameti tõendi oma sissetulekute kohta kiirelt ja mugavalt ise e-maksuametis/e-tollis koostada ning õppeasutusele edastada. Lisainfo ja õpetus: www.emta.ee/et/eraklient/maksukorraldus-maksususteem/toendite-taotlemine/maksuandmete-toend-koolidele-esitamiseks

Vajaduspõhise eritoetus taotlus koos nõutud dokumentidega tuleb esitada kantseleisse või saata digitaalselt allkirjastatult pallasart@pallasart.ee 

Vajaduspõhise eritoetuse taotlemise tähtajad on 20. september 2018 ning 20. veebruar 2019.


Erivajadustega üliõpilaste stipendium

Stipendiumi eesmärk on toetada erivajadusega üliõpilasi kõrghariduse omandamisel. Erivajadustega üliõpilaste stipendiumi on võimalik taotleda kümneks õppekuuks aastas õppekava nominaalkestuse jooksul.

Erivajadustega üliõpilaste stipendiumi lisainformatsiooni leiab lingilt: http://haridus.archimedes.ee/erivajadustega-uliopilaste-stipendium Stipendiumi taotlemise eelduseks on, et üliõpilane teavitab kõrgkooli oma erivajadusest enne taotluse esitamist. Kõrgkool teeb märke üliõpilase erivajaduse kohta Eesti Hariduse Infosüsteemi.

Stipendiumi taotlemise tähtaeg on 22. septembril, taotlusi saab esitada elektroonilises keskkonnas: https://taotlused.archimedes.ee/pub_login.php
Täpsemad taotlustingimused ja stipendiumi suurused: http://haridus.archimedes.ee/erivajadusega-uliopilaste-stipendiumi-taotlustahtaeg.

 

Riiklik stipendium asenduskodus viibinud/viibivatele üliõpilastele

Stipendiumi eesmärk on toetada asendushooldusel viibinud või eestkostja peres elanud üliõpilaste kõrghariduse omandamist. Stipendiumi saab taotleda õppimiseks täiskoormusega õppekavadel.

- suurus on 160 eurot kuus;
- on võimalik eraldada kuni kümneks õppekuuks aastas õppekava nominaalkestuse jooksul;
- saab taotleda alates üliõpilase immatrikuleerimise õppeaasta esimesest semestrist (juhul kui stipendiumi taotletakse alates teisest õppeaastast või hiljem, siis makstakse stipendiumi alates taotlemise õppeaasta esimesest semestrist);
- taotlusi võetakse vastu üks kord aastas ning taotluste esitamise tähtaeg on 25. oktoober.

SA Archimedes koduleheküljelt on leitav asenduskodulaste stipendiumi juhend ja muu taotlemiseks vajalik informatsioon http://haridus.archimedes.ee/asenduskodulaste-korgharidusstipendium

Lisainfo stipendiumide ja toetuste kohta Haridus- ja Teadusministeeriumi veebilehelt.

 

Lehekülge on muudetud 11.04.2019

Jälgi meid Facebookis

 

ekka akrediteeritud