Tartu Kõrgem Kunstikool / Väljapanek "Lahtiste uste päev"
Galeriis Noorus
märts 2016

Foto Silver Marge

Galerii Noorus sisevaade

Tartu Kõrgem Kunstikool / Väljapanek "Lahtiste uste päev"
Galeriis Noorus
märts 2016

Foto Silver Marge

Galerii Noorus

Tartu Kõrgem Kunstikool / Väljapanek "Lahtiste uste päev"
Galeriis Noorus
märts 2016

Foto Silver Marge

Maalingute osakond

Tartu Kõrgem Kunstikool / Väljapanek "Lahtiste uste päev"
Galeriis Noorus
märts 2016

Foto Silver Marge

Nahadisaini osakond

Tartu Kõrgem Kunstikool / Väljapanek "Lahtiste uste päev"
Galeriis Noorus
märts 2016

Foto Silver Marge

Fotograafia osakond

Tartu Kõrgem Kunstikool / Väljapanek "Lahtiste uste päev"
Galeriis Noorus
märts 2016

Foto Silver Marge

Tekstiiliosakond

Tartu Kõrgem Kunstikool / Väljapanek "Lahtiste uste päev"
Galeriis Noorus
märts 2016

Skulptuuriosakond

Tartu Kõrgem Kunstikool / Väljapanek "Lahtiste uste päev"
Galeriis Noorus
märts 2016

Mööbliosakond

Tartu Kõrgem Kunstikool / Väljapanek "Lahtiste uste päev"
Galeriis Noorus
märts 2016

Meedia- ja reklaamikunsti osakond

Üldainete keskuse alla on koondatud kõikidel erialadel õpetatavad üldmooduli ning üldvalikmooduli ained ja neid andvad õppejõud. Üldainete keskuse eesmärk on anda heatasemeline ja mitmekülgne kunstiõppe baasharidus, mis on integreeritud erialaosakondade õppega.

Teoreetilised ja praktilised üldained aitavad kujundada terviklikku maailmapilti ja annavad teadmised ja oskused, kuidas oma ideid väljendada. Kooli lõpetanu suudab mõtestada enda kui loovisiku tegevust laiemas ühiskondlik-kultuurilises kontekstis ja tal on eeldused orienteerumiseks tänapäeva kunstimaailmas.

Teoreetilised üldained annavad üliõpilastele teadmised kunstiajaloo, visuaalse keskkonna ajaloo ja filosoofia arenguloost ning ettevõtluse ja kultuurikorralduse põhimõtetest, süvendavad inglise keele praktilist oskust, aitavad hoida ja edasi kanda eesti keele väärtusi ning annavad algteadmised kirjalike uurimistööde tegemiseks. Disaini ja restaureerimise baasained annavad vastavasisulised algteadmised ning võimaldavad spetsialiseeruda disaini või konserveerimise/restaureerimise suunale.

Praktilised üldained annavad visuaalseks kommunikatsiooniks vajaliku nägemis-, väljendus- ja mõtlemisoskuse. Praktilise tegevuse käigus õpitakse kasutama nii ajaloolisi tehnikaid ja võtteid kui nüüdisaegset kunstikeelt. Joonistamise, maalimise, skulptuuri, kompositsiooni, värvusõpetuse, arvutigraafi ka ja kujutava geomeetria õppimisega arenevad kujutamisoskus, käeosavus, tehnoloogilised oskused ning abstraktne mõtlemine ja analüüsioskus.

Vaba- ja valikmooduli ainete alla on koondatud üldainete valikploki ained. Üldainete valikplokkidest saavad üliõpilased valida loomingulise, pedagoogilise või teoreetilise suunaga aineploki.

Üldkunstiainete hindamiskomisjonidesse kuuluvad vastava ainekomisjoni liikmed. Praktiliste üldainete hindamistel on üheaegselt eksponeeritud ja võrreldavad kõikide erialade üliõpilaste tööd. Üldainete hindamised on avalikud, neis võivad osaleda ja väidelda kõik soovijad.

NB! Üldainete keskus toetab kõigi seitsme erialaosakonna õpet, pakkudes kunstiõppe baasharidust. Tegemist ei ole eraldi erialaga. Erialasid, mida Kõrgemas Kunstikoolis Pallas omandada saab, on seitse: fotograafia, maal ja maalingute restaureerimine, meedia- ja reklaamikunst, mööbel ja restaureerimine, nahadisain ja restaureerimine, skulptuur ja tekstiil.

Jälgi meid Facebookis

 

ekka akrediteeritud