Tartu Kõrgem Kunstikool / Väljapanek "Lahtiste uste päev"
Galeriis Noorus
märts 2016

Foto Silver Marge

Galerii Noorus sisevaade

Tartu Kõrgem Kunstikool / Väljapanek "Lahtiste uste päev"
Galeriis Noorus
märts 2016

Foto Silver Marge

Galerii Noorus

Tartu Kõrgem Kunstikool / Väljapanek "Lahtiste uste päev"
Galeriis Noorus
märts 2016

Foto Silver Marge

Maalingute osakond

Tartu Kõrgem Kunstikool / Väljapanek "Lahtiste uste päev"
Galeriis Noorus
märts 2016

Foto Silver Marge

Nahadisaini osakond

Tartu Kõrgem Kunstikool / Väljapanek "Lahtiste uste päev"
Galeriis Noorus
märts 2016

Foto Silver Marge

Fotograafia osakond

Tartu Kõrgem Kunstikool / Väljapanek "Lahtiste uste päev"
Galeriis Noorus
märts 2016

Foto Silver Marge

Tekstiiliosakond

Tartu Kõrgem Kunstikool / Väljapanek "Lahtiste uste päev"
Galeriis Noorus
märts 2016

Skulptuuriosakond

Tartu Kõrgem Kunstikool / Väljapanek "Lahtiste uste päev"
Galeriis Noorus
märts 2016

Mööbliosakond

Tartu Kõrgem Kunstikool / Väljapanek "Lahtiste uste päev"
Galeriis Noorus
märts 2016

Meedia- ja reklaamikunsti osakond

Mis on VÕTA?
Varasemate Õpingute ja Töökogemuse Arvestamine. Inglise keeles: APEL – Accreditation of Prior and Experiential Learning.

VÕTA aitab

 • elukestvat õpet arendada ja väärtustada
 • inimese teadmisi, oskusi ja pädevusi nähtavaks muuta sõltumata nende omandamise viisist
 • erinevate õppeastmete ning õpingute ja tööturu vahelisi seoseid luua ja arendada
 • paindlikult reageerida tööturu muutustele
 • kokku hoida haridusasutuse, tööandja kui ka õppija ressurssi ja aega

VÕTAt saab kasutada

 • poolelijäänud õpingute jätkamisel
 • õppekava vahetamisel
 • kutseomistamisel Kutsekojas

VÕTA võimaldab arvestada

 • varem õppeasutustes sooritatud õpinguid
 • täienduskoolituses või iseseisvalt õpitut
 • töökogemustest ning loometegevusest saadud teadmisi ja oskusi

Mida hinnatakse?

 • mitte kogemust, vaid sellest õpitut
 • teadmisi, oskusi, pädevusi sh teadmiste üldistamise ja rakendamise oskust
 • vastavust õppekava, mooduli ning õppeaine eesmärkidele ja õpitulemustele
 • vastaval tasemel toimetulekut

Oluline on
taotlemisele eelnev tõendusmaterjali kogumine ja enesehindamine

Kõige olulisem on
varem õpitu sisuline sobivus õppekava või kutsestandardiga

Kuidas taotleda?
Taotleja esitab TKK-le õppeinfosüsteemi (ÕIS) kaudu vormikohase(d) taotluse(d) õpitulemuste ülekandmiseks, töökogemusest õpitu arvestamiseks ja/või loometegevusest õpitu arvestamiseks.

ÕIS-i kaudu esitatavale taotlusele tuleb lisada:

 • õpitulemusi tõendavad dokumendid (originaal ja koopia või dokumendi väljaandja kinnitatud ärakiri), välja arvatud juhul, kui TKK õppeinfosüsteemis on õppeaine sooritamine tõestatud;
 • töökogemusest õpitu tõestamiseks töökirjeldus ja analüüs ning vajadusel pildid visuaalse portfoolio kohta;
 • loometegevusest õpitu arvestamiseks eneseanalüüs ja pildid visuaalse portfoolio kohta.

Taotluste esitamise tähtajad on 2 korda õppeaastas: 15. september ja 20. detsember.

Tasu taotluse läbivaatamise eest määrab VÕTA komisjon. Tasumäär taotluse menetlemise eest kehtestatakse Tasuliste teenuste hinnakirjaga. Tasumäärad kehtivad ka mittearvestatud ainepunktidele.

Jälgi meid Facebookis

 

ekka akrediteeritud