Tartu Kõrgem Kunstikool / Väljapanek "Lahtiste uste päev"
Galeriis Noorus
märts 2016

Foto Silver Marge

Galerii Noorus sisevaade

Tartu Kõrgem Kunstikool / Väljapanek "Lahtiste uste päev"
Galeriis Noorus
märts 2016

Foto Silver Marge

Galerii Noorus

Tartu Kõrgem Kunstikool / Väljapanek "Lahtiste uste päev"
Galeriis Noorus
märts 2016

Foto Silver Marge

Maalingute osakond

Tartu Kõrgem Kunstikool / Väljapanek "Lahtiste uste päev"
Galeriis Noorus
märts 2016

Foto Silver Marge

Nahadisaini osakond

Tartu Kõrgem Kunstikool / Väljapanek "Lahtiste uste päev"
Galeriis Noorus
märts 2016

Foto Silver Marge

Fotograafia osakond

Tartu Kõrgem Kunstikool / Väljapanek "Lahtiste uste päev"
Galeriis Noorus
märts 2016

Foto Silver Marge

Tekstiiliosakond

Tartu Kõrgem Kunstikool / Väljapanek "Lahtiste uste päev"
Galeriis Noorus
märts 2016

Skulptuuriosakond

Tartu Kõrgem Kunstikool / Väljapanek "Lahtiste uste päev"
Galeriis Noorus
märts 2016

Mööbliosakond

Tartu Kõrgem Kunstikool / Väljapanek "Lahtiste uste päev"
Galeriis Noorus
märts 2016

Meedia- ja reklaamikunsti osakond

Kõrgema Kunstikooli Pallas rakenduskõrghariduse õppekavad vastavad kõrghariduse esimese astme õppele (võrdsustatud bakalaureuseõppega), mille eesmärk on kindlal kutsealal töötamiseks või magistriõppes edasiõppimiseks vajalike pädevuste omandamine. Õppe nominaalkestus on 4 aastat, maht 240 EAP. Õppeaasta maht on 60 EAP.

Õppe lõpetanule antakse rakenduskõrgharidusõppe diplom.

Pallase õppekavad on 2007. aastal positiivselt läbinud rahvusvahelise akrediteerimise ning 2010. aastal õppekavagruppide üleminekuhindamise. Vabariigi Valitsuse määrusega 12. augustist 2010 on Kõrgemal Kunstikoolil Pallas tähtajatu õigus kunstide õppekavagrupis õpet läbi viia.

Õppekavad on üles ehitatud järgmiselt:

  • üldmoodul koondab teoreetilisi ja praktilisi õppeaineid, mis loovad laiapõhjalise aluse eriala omandamiseks;
  • valik- ja vabaainete moodul koondab endas valikplokke ning vabaaineid;
  • erialamoodul annab üliõpilasele erialavaldkonnas tegutsemiseks vajalikud teadmised ja oskused;
  • praktikamoodul võimaldab omandatud teadmisi ja oskusi praktikas rakendada.

Disaini suunamoodul annab teadmised ja oskused, mis loovad eelduse töötamiseks disaini valdkonnas.

Konserveerimise/restaureerimise suunamoodul annab teadmised ja oskused, mis loovad eelduse töötamiseks konserveerimise/restaureerimise valdkonnas.

Konserveerimise/restaureerimise suunamooduli läbimisel ja lõputöö edukal kaitsmisel omistatakse lõpetajale konservaatori tase 6 esmane kutse.

Õppevormid

Kõrgemas Kunstikoolis Pallas saab õppida:

  • tasuta õppekohal täiskoormusega õppes (üliõpilane täidab õppekava 75-100% ulatuses);
  • tasulisel õppekohal osakoormusega õppes (üliõpilane täidab õppeaastas õppekava 50–74% ulatuses ning tasub semestri tasu);
  • tasulises eksternõppes (üliõpilane täidab valitud õppekava lepingus ettenähtud mahus ning tasub läbitavate EAP-de eest).

Jälgi meid Facebookis

 

ekka akrediteeritud