Tartu Kõrgem Kunstikool / Väljapanek "Lahtiste uste päev"
Galeriis Noorus
märts 2016

Foto Silver Marge

Galerii Noorus sisevaade

Tartu Kõrgem Kunstikool / Väljapanek "Lahtiste uste päev"
Galeriis Noorus
märts 2016

Foto Silver Marge

Galerii Noorus

Tartu Kõrgem Kunstikool / Väljapanek "Lahtiste uste päev"
Galeriis Noorus
märts 2016

Foto Silver Marge

Maalingute osakond

Tartu Kõrgem Kunstikool / Väljapanek "Lahtiste uste päev"
Galeriis Noorus
märts 2016

Foto Silver Marge

Nahadisaini osakond

Tartu Kõrgem Kunstikool / Väljapanek "Lahtiste uste päev"
Galeriis Noorus
märts 2016

Foto Silver Marge

Fotograafia osakond

Tartu Kõrgem Kunstikool / Väljapanek "Lahtiste uste päev"
Galeriis Noorus
märts 2016

Foto Silver Marge

Tekstiiliosakond

Tartu Kõrgem Kunstikool / Väljapanek "Lahtiste uste päev"
Galeriis Noorus
märts 2016

Skulptuuriosakond

Tartu Kõrgem Kunstikool / Väljapanek "Lahtiste uste päev"
Galeriis Noorus
märts 2016

Mööbliosakond

Tartu Kõrgem Kunstikool / Väljapanek "Lahtiste uste päev"
Galeriis Noorus
märts 2016

Meedia- ja reklaamikunsti osakond

Sisseastumisinfo 2020

Kõrgemasse Kunstikooli Pallas toimub vastuvõtt erialaeksamite ja motivatsioonieksami alusel. Kõrgemasse Kunstikooli Pallas kandideerimise eeldus on keskharidus, kandideerida saab ka kutsekeskharidusega. Muukeelse õppekeelega kooli lõpetanutel tuleb esitada eesti keele kui teise keele riigieksamitunnistus või eesti keele tasemetunnistus (B1). Õppekohad täidetakse sisseastumiseksamite tulemuste pingerea alusel. Võimalus on kandideerida kahele õppekavale.  Sisseastumiseksamitele registreerumiseks tuleb esitada avaldus Sisseastumise Infosüsteemis (SAIS) www.sais.ee 

Tutvu erialadega:

 Ettevalmistuskursused

Sisseastumisavaldus

  • Sisseastumisavaldust saab sisseastumise infosüsteemis (SAIS) www.sais.ee esitada 08.06.2020 kuni 26.06.2020 kell 9.00.
  • Kandideerida on võimalik kahele Kõrgema Kunstikooli Pallas õppekavale, märkides avalduses ära esimese ja teise eelistuse õppekava. Mõlemale õppekavale õppima pääsemisel arvatakse kandidaat vastuvõetuks esimese eelistuse õppekavale.

Sisseastumiseksamid

  • Sisseastumiseksamid (erialaeksamid ja motivatsioonieksam) toimuvad vastavalt eksamite ajakavale perioodil 26.06. kuni 29.06.2020
  • Meedia- ja reklaamidisaini õppekavale kandideerijatel tuleb erialaeksamitele tulles esitada nõuetele vastav portfoolio. Ilma portfooliota erialaeksameid sooritama ei pääse.·
  • Motivatsioonieksamile kutsutud avaldatakse sisseastumise infosüsteemi SAISi kaudu hiljemalt 28.06.2020 kell 15.00.

Eksamite tulemused

Vastuvõtukomisjon langetab vastuvõtuotsuse, mis edastatakse sisseastumise infosüsteemi SAIS kaudu hiljemalt 03.07.2020.

Vastuvõtuteatis ja õppima asumise kinnitamine

  • Sisseastujatele saadetakse e-posti teel vastuvõtuteatis hiljemalt 7 päeva jooksul alates vastuvõtukomisjoni otsuse vastuvõtmisest. Sisseastuja on kohustatud õppimissoovi kinnitama hiljemalt 31.07.2020.
  • Vabanenud õppekohad täidetakse pingereas järgmiste sisseastujatega. Kandidaadid peavad oma õppimissoovi kinnitama 24 tunni jooksul vastuvõtuteatise kättesaamisest.

Portfooliote tagastamine

Meedia- ja reklaamidisaini õppekavale sisseastujatele tagastatakse portfooliod motivatsioonieksami päeval 29.06.2020 osakonnast. Kõrgem Kunstikool Pallas portfoolioid ei säilita.

 
Vastuvõtueeskirjaga saab tutvuda SIIN

Jälgi meid Facebookis

 

ekka akrediteeritud