Tartu Kõrgem Kunstikool / Väljapanek "Lahtiste uste päev"
Galeriis Noorus
märts 2016

Foto Silver Marge

Galerii Noorus sisevaade

Tartu Kõrgem Kunstikool / Väljapanek "Lahtiste uste päev"
Galeriis Noorus
märts 2016

Foto Silver Marge

Galerii Noorus

Tartu Kõrgem Kunstikool / Väljapanek "Lahtiste uste päev"
Galeriis Noorus
märts 2016

Foto Silver Marge

Maalingute osakond

Tartu Kõrgem Kunstikool / Väljapanek "Lahtiste uste päev"
Galeriis Noorus
märts 2016

Foto Silver Marge

Nahadisaini osakond

Tartu Kõrgem Kunstikool / Väljapanek "Lahtiste uste päev"
Galeriis Noorus
märts 2016

Foto Silver Marge

Fotograafia osakond

Tartu Kõrgem Kunstikool / Väljapanek "Lahtiste uste päev"
Galeriis Noorus
märts 2016

Foto Silver Marge

Tekstiiliosakond

Tartu Kõrgem Kunstikool / Väljapanek "Lahtiste uste päev"
Galeriis Noorus
märts 2016

Skulptuuriosakond

Tartu Kõrgem Kunstikool / Väljapanek "Lahtiste uste päev"
Galeriis Noorus
märts 2016

Mööbliosakond

Tartu Kõrgem Kunstikool / Väljapanek "Lahtiste uste päev"
Galeriis Noorus
märts 2016

Meedia- ja reklaamikunsti osakond

 

Kõrgemas Kunstikoolis Pallas saab õppida disaini, konserveerimise/restaureerimise ja kunstide suunal järgmistel rakenduskõrghariduse õppekavadel:

 Õppekava Valdkonnad Erialaosakond
Fotograafia

Kunstid

Fotograafia osakond

Maal ja restaureerimine

Kunstid
Konserveerimine/restaureerimine

Maaliosakond
Meedia- ja reklaamidisain

Disain
Kunstid

Meediadisaini osakond


Mööblidisain ja restaureerimine

Disain
Konserveerimine/restaureerimine

Mööbliosakond
Nahadisain ja restaureerimine

Disain
Konserveerimine/restaureerimine

Nahadisaini osakond
Skulptuur

Kunstid

Skulptuuriosakond
Tekstiil

Disain
Kunstid

Tekstiiliosakond

 

Täpsem info erialade kohta: www.pallasart.ee/erialad

Nominaalne õppeaeg on 4 aastat, õppekava maht 240 EAP-d.

Pallasesse sisseastumise üldtingimus on keskharidus või sellele vastav välisriigi kvalifikatsioon. Vastuvõtul Pallasesse ei nõuta riigieksamite tulemusi.

Igal üliõpilaskandidaadil on võimalik kandideerida kahele õppekavale. Õppekohad täidetakse sisseastumiseksamite tulemuste pingerea alusel.

Pallases saab õppida:

  1. tasuta õppekohal täiskoormusega õppes (üliõpilane täidab õppekava 75-100% ulatuses)
  2. tasulisel õppekohal osakoormusega õppes (üliõpilane täidab õppeaastas õppekava 50–74% ulatuses ning tasub semestri tasu)
  3. tasulises eksternõppes (õppur täidab valitud õppekava lepingus ettenähtud mahus ning tasub läbitavate EAP-de eest).

Majutusvõimalused

Kõrgemal Kunstikoolil Pallas puudub ühiselamu. Sisseastumiseksamite ajal soovitame ööbida hostelis Academus Hostel www.tartuhostel.eu või leida alternatiivseid ööbimisvõimalusi.
Pallasesse sisse saanud üliõpilastel on võimalik kandideerida Tartu Üliõpilasküla ühiselamutesse, info veebilehel www.campus.ee .

Jälgi meid Facebookis

 

ekka akrediteeritud