Tartu Kõrgem Kunstikool / Väljapanek "Lahtiste uste päev"
Galeriis Noorus
märts 2016

Foto Silver Marge

Galerii Noorus sisevaade

Tartu Kõrgem Kunstikool / Väljapanek "Lahtiste uste päev"
Galeriis Noorus
märts 2016

Foto Silver Marge

Galerii Noorus

Tartu Kõrgem Kunstikool / Väljapanek "Lahtiste uste päev"
Galeriis Noorus
märts 2016

Foto Silver Marge

Maalingute osakond

Tartu Kõrgem Kunstikool / Väljapanek "Lahtiste uste päev"
Galeriis Noorus
märts 2016

Foto Silver Marge

Nahadisaini osakond

Tartu Kõrgem Kunstikool / Väljapanek "Lahtiste uste päev"
Galeriis Noorus
märts 2016

Foto Silver Marge

Fotograafia osakond

Tartu Kõrgem Kunstikool / Väljapanek "Lahtiste uste päev"
Galeriis Noorus
märts 2016

Foto Silver Marge

Tekstiiliosakond

Tartu Kõrgem Kunstikool / Väljapanek "Lahtiste uste päev"
Galeriis Noorus
märts 2016

Skulptuuriosakond

Tartu Kõrgem Kunstikool / Väljapanek "Lahtiste uste päev"
Galeriis Noorus
märts 2016

Mööbliosakond

Tartu Kõrgem Kunstikool / Väljapanek "Lahtiste uste päev"
Galeriis Noorus
märts 2016

Meedia- ja reklaamikunsti osakond

Uudiskirjandus 129

28.10.2019.- 15.11.2019

 1. All men are brothers : los maestros del diseno grafico contemporaneo. 2007. Barcelona : Maomao Publications. – 653 lk.
 2. Jackson, P. 2015. Complete pleats : pleating techniques for fashion, architecture and design. London : Laurence King Publishing. – 303 lk. + 1DVD
 3. Berger, P. 2018. Tegelikkuse sotsiaalne ülesehitus : teadmussotsioloogiline uurimus. Tartu : Ilmamaa. – 319 lk.
 4. Grabbi, H. 2012. Seisata, aeg! : mälestuslikud esseed. Tartu : Ilmamaa. – 405 lk.
 5. Öpik, E. 2004. Meie kosmiline saatus. Tartu : Ilmamaa. – 493 lk.
 6. Tobias, R. 1995. In puncto musicorum. Tartu : Ilmamaa. – 255 lk.
 7. Tarvel, E. 2013. Tartu : Ilmamaa. – 542 lk.
 8. Vaim ja aeg. 2009. Tallinn : Loodusajakiri. – 254 lk.
 9. Rännakud ajas, looduses ja teaduses. 2014. Tallinn : Loodusajakiri. – 255 lk.
 10. Eesti metskonnad. 2008. Tartu : Eesti Metsaülemate Ühing. – 160 lk.
 11. Kauksi Ülle. 2012. Valit luulõq : luulõtuisi aastist 1980-2005. Obinitsa : Seto Ateljee Galerii. – 365 lk.
 12. Neiu ja karu : soome-ugri proosat, luulet, mälestusi, tõlkeid. 2005. Tartu : Fenno-Ugria Asutus. – 185 lk.
 13. Riitsaar, R. 2012. Seto tikand. Obinitsa : Järveääre. – 95 lk.  
 14. Õim, S. 2012. Loomariik setu rahvalauludes = Eläjäriik seto rahvalauluh. Tallinn : Eesti Keele Sihtasutus. – 232 lk.
 15. Eesti ajaloo pöördepunktid : dokumente ja materjale vene õppekeelega gümnaasiumile. 2008. Tallinn : Argo. – 355 lk.
 16. Imeline Ilmjärve. 2016. Tõutsi : Kappermäe Selts. – 92 lk.
 17. Konfliktid ja kohandumised : nõukogude aja Eesti kunst (1940-1991) : Kumu 4. korruse püsiekspositsioon. 2016. Tallinn : Eesti Kunstimuuseum. – 111 lk.
 18. Võro-seto tähtraamat vai kallendri aastaga pääle. 2015. Võro : Võro Selts VKKF. – 79 lk.
 19. Okas, J. 1995. The concise dictionary of modern architecture : photographs 1974 - 1986 = Väike moodsa arhitektuuri sõnastik. - Tallinn : J. Okas. – 93 lk.
 20. Riley, N. 2008. Penwork : a decorative phenomenon. Wetherby : Oblong Creative. – 195 lk.
 21. Meie Eesti. 100 aastat. 2018. Tallinn : Ekspress Meedia. – 111 lk.
 22. Sümmeetrilised maailmad - peegeldatud sümmeetriad. Ülo Sooster, Juri Sobolev, Tõnis Vint, Raul Meel. 2017. Tallinn : Eesti Kunstimuuseum. – 255 lk.
 23. Bernštein, B. 1984. Peeter Ulas : album. Tallinn : Kunst, 1984. – 103 lk.
 24. Anu Põder. Haprus on vaprus = Anu Põder. Be fragile! Be brave! 2017. Tallinn : Eesti Kunstimuuseum. – 144 lk.
 25. Jüri Okas. 2017. Tallinn : Eesti Kunstimuuseum. – 279 lk.
 26. Uuritsa, pintsli ja pliiatsiga : Vene 19.-20. sajandi graafika Eesti muuseumides. 2016. Tallinn : Eesti Kunstimuuseum.  -188 lk.
 27. Arhiivi ja arhitektuuri vahel: Neeme Külm, Krista Mölder, Taavi Talve. = Between the archive and architecture: Neeme Külm, Krista Mölder, Taavi Talve. 2016. Tallinn : Eesti Kunstimuuseum. – 96 lk.
 28. ABOL : Arhitektibüroo J. Okas & M. Lõoke. 2013. Tallinn : J. Okas & M. Lõoke. – 466 lk.
 29. Peeter Sepp : colour my world : abstract expressionist paintings, 1956-1976. 2016. Toronto : Estonian House Art Committee. – 48 lk.
 30. Kask, E. 2018. EE Eesti edulugu = EE Estonian Express : a true story of success. Käsmu : E. Kask. – 127 lk.
 31. Translocal : museum as toolbox. 2016. Tallinn : Art Museum of Estonia. – 143 lk.

Jälgi meid Facebookis

 

ekka akrediteeritud