Tartu Kõrgem Kunstikool / Väljapanek "Lahtiste uste päev"
Galeriis Noorus
märts 2016

Foto Silver Marge

Galerii Noorus sisevaade

Tartu Kõrgem Kunstikool / Väljapanek "Lahtiste uste päev"
Galeriis Noorus
märts 2016

Foto Silver Marge

Galerii Noorus

Tartu Kõrgem Kunstikool / Väljapanek "Lahtiste uste päev"
Galeriis Noorus
märts 2016

Foto Silver Marge

Maalingute osakond

Tartu Kõrgem Kunstikool / Väljapanek "Lahtiste uste päev"
Galeriis Noorus
märts 2016

Foto Silver Marge

Nahadisaini osakond

Tartu Kõrgem Kunstikool / Väljapanek "Lahtiste uste päev"
Galeriis Noorus
märts 2016

Foto Silver Marge

Fotograafia osakond

Tartu Kõrgem Kunstikool / Väljapanek "Lahtiste uste päev"
Galeriis Noorus
märts 2016

Foto Silver Marge

Tekstiiliosakond

Tartu Kõrgem Kunstikool / Väljapanek "Lahtiste uste päev"
Galeriis Noorus
märts 2016

Skulptuuriosakond

Tartu Kõrgem Kunstikool / Väljapanek "Lahtiste uste päev"
Galeriis Noorus
märts 2016

Mööbliosakond

Tartu Kõrgem Kunstikool / Väljapanek "Lahtiste uste päev"
Galeriis Noorus
märts 2016

Meedia- ja reklaamikunsti osakond

 

Adobe Photoshop intensiivkursus

Graafilise disaini baaskursus

Graafilise disaini edasijõudnute kursus

Masinal kudumise algkursus

Muuseumide ohuplaani koostamise töötuba-koolitus

 

Adobe Photoshop intensiivkursus

24. jaanuar, 25.jaanuar, 31.jaanuar, 1.veebruar 2020

Kursus toimub reedeti kell 10.00-17.00 ja laupäeviti kell 11.00-18.00

Kursuse kogumaht: 32 akadeemilist juhendatavat tundi ja 6 tundi iseseisvat tööd

Hind: 295 eurot

Juhendaja Maria Laanelepp on lõpetanud Tartu Kõrgema Kunstikooli meedia- ja reklaamkunsti osakonna. Alates 2009 aastast töötab graafilise disainerina. Igapäevaselt juhib disainiagentuuri Faaz (www.faaz.ee), on mitmete alustavate ettevõtjate mentoriks ning disainialaste kursuste lektoriks Kõrgemas Kunstikoolis Pallas, Tartu Kunstikoolis, Tartu Kutsehariduskeskuses ja TTÜ Tartu Kolledžis.

Sihtgrupp: inimesed, kes soovivad/vajavad hobikorras või tööalaste ülesannete täitmiseks Adobe Photoshopi õppida. Mingeid eelteadmisi tarvis ei ole. Alustame algusest.
Eelnevad oskused kursusel osalemiseks: elementaarsed arvutialased oskused. Tööd lihtsustab inglise keele oskus.

Kursuse eesmärk: anda baasteadmised Adobe Photoshopi võimalustest ja oskustest.

Kursusel käsitletavad teemad:
• Photoshopi võimalused
• Töölaud, tööriistad ja loogikad
• Foto- ja värvitöötluse alused
• Retušeerimine
• Maskimine
• Tekst ja efektid
• Kujundite kasutamine
• Filtrid, mustrid ja efektid

Õpiväljundid:
• Oskab kasutada Adobe Photoshopi peamisi funktsioone
• Oskab parandada pildi värve ja vigu
• Teab mis on maskimine ja oskab objekti taustast välja lõigata
• Oskab kasutada erinevaid filtreid, mustreid ja efekte fotomanipulatsioonide loomiseks.

Õppevorm: praktiline juhendamine, iseseisev töö

Nõuded kursuse lõpetamiseks ja tunnistuse väljastamiseks: aktiivne osalemine auditoorses töös, kodutöö esitamine.

Õppekavarühm: 0211 audiovisuaalsed tehnikad ja meedia tootmine

Kursusele registreerimine siin.

 

Graafilise disaini baaskursus

3., 4., 10., 11., 17., 18., 24. ja 25. märts 2020 kell 18.00-21.00

Kursuse maht: 32 akadeemilist juhendatavat tundi ja 8 tundi iseseisvat tööd.

Hind: 295 eurot

Juhendaja Maria Laanelepp on lõpetanud Tartu Kõrgema Kunstikooli meedia- ja reklaamkunsti osakonna. Alates 2009 aastast töötab graafilise disainerina. Igapäevaselt juhib disainiagentuuri Faaz (www.faaz.ee), on mitmete alustavate ettevõtjate mentoriks ning disainialaste kursuste lektoriks Kõrgemas Kunstikoolis Pallas, Tartu Kunstikoolis ja TTÜ Tartu Kolledžis.

Sihtgrupp: inimesed, kes vajavad oma igapäevases töös baasteadmisi graafilisest disainist ja Adobe kujundusprogrammidest.

Eeldatavad oskused: elementaarsed arvutialased oskused. Tööd lihtsustab inglise keele oskus.

Kursuse tutvustus: Kursuse käigus räägime graafilise disaini alustest: vektor- ja rastergraafika erinevustest, värvisüsteemidest, tüpograafiast, kompositsioonist, erinevate trükitehnoloogiate eelistest ja puudustest ning paljust muust. Teoreetilisi teadmisi rakendame kujunduste loomiseks Adobe Illustratoris. Õpime valima ja õigesti kasutama kirjastiile, vahet tegema trüki- ja ekraanivärvidel, kordame üle põhilised kompositsioonireeglid ning rakendame neid disainiprojektides. Tutvume ka fototöötluse põhivõtetega Photoshopis.
Kursusel omandatud teadmised on väga heaks aluseks, et iseseisvalt nendes valdkondades oskusi täiendada.

Programm:
• Graafilise disaini valdkonnad ja väljundid, elementaarsed reeglid ja visuaalne esteetika.
• Vektor- ja rastergraafika erinevuste mõistmine läbi praktiliste harjutuste. Trükitehnoloogiate võrdlus.
• Kirjastiilide valikul olulised aspektid.
• Lihtsamate trükiste loomine Illustratoris.
• Põhilised võtted fototöötluses.

Õpiväljundid:
Kursuse läbinu:
• mõistab vektor- ja rastergraafika erinevusi;
• teeb vahet RGB, CMYK ja Pantone värvisüsteemidel ja oskab neid õigesti kasutada;
• omab baasteadmisi trükiste loomiseks;
• teab, millised on põhilised trükitehnoloogilised võimalused ja oskab sõltuvalt projektist valida optimaalseima;
• omab baasteadmisi tüpograafiast ning oskab teksti kujundustes õigesti kasutada;
• omab ülevaadet Adobe Illustratori ja Adobe Photoshopi kasutusvõimalustest;
• oskab iseseisvalt kasutada programme lihtsamate ülesannete lahendamiseks;
• oskab kasutada programme paralleelselt ja valida sobivad vahendid ja tehnikad oma eesmärgi saavutamiseks;
• oskab kasutada kujundusprogramme oma erialatöö täiustamiseks või lihtsustamiseks.

Õppevorm: teoreetiline sissejuhatus, praktiline juhendamine, individuaalne juhendamine, iseseisev töö.

Nõuded tunnistuse väljastamiseks: aktiivne osalemine auditoorses töös ja iga teema kohta antud ülesannete sooritamine.

Õppekavarühm: 0211 audiovisuaalsed tehnikad ja meedia tootmine

Kursusele registreerimine siin

 

Graafilise disaini edasijõudnute kursus

12., 13., 19., 20., 26., 27. mai ja 2.,3. juuni 2020 kell 18.00-21.00

Kursuse maht: 32 akadeemilist juhendatavat tundi ja 8 tundi iseseisvat tööd.

Hind: 295 eurot

Juhendaja Maria Laanelepp on lõpetanud Tartu Kõrgema Kunstikooli meedia- ja reklaamkunsti osakonna. Alates 2009 aastast töötab graafilise disainerina. Igapäevaselt juhib disainiagentuuri Faaz (www.faaz.ee), on mitmete alustavate ettevõtjate mentoriks ning disainialaste kursuste lektoriks Tartu Kõrgemas Kunstikoolis, Tartu Kunstikoolis ja TTÜ Tartu Kolledžis.

Eeldatavad oskused: Eelnev programmide Adobe Photoshop ja Adobe Illustrator kasutamise kogemus. Kasuks tuleb graafilise disaini baaskursuse eelnev läbimine. Tööd lihtsustab inglise keele oskus.

Kursuse tutvustus: Kursuse käigus kordame lühidalt üle graafilise disaini alused: vektor- ja rastergraafika erinevused, värvisüsteemid, tüpograafia põhitõed, kompositsiooni põhireeglid ja räägime trükitehnoloogiate erinevustest.
Programmiõpe jätkub sealt, kus graafilise disaini baaskursus lõppes. Õpime mustvalge foto värviliseks tegemist, peente detailide taustast välja lõikamist ja animeerimist, vektor- ja rasterillustratsioonide loomist, mustrite kasutamist. Süüvime pisut tõsisemalt ka trükiste disainimisse ja korrektsesse trükiettevalmistusse. Proovime logo disainimist ning räägime logoga kaasneva juhendi koostamisest.

Programm:
• Graafilise disaini põhitõdede kordamine.
• Adobe Photoshopis: kollaaži loomine, mustvalge foto värviliseks muutmine, maskimine, animeerimine jne.
• Adobe Illustratoris: mustrite loomine ja kasutamine, mesh tool, logo ja logojuhendi disain, illustratsiooni loomine, trükise disain ja trükiettevalmistus.

Õpiväljundid:
Kursuse läbinu:
• teeb vahet RGB, CMYK värvisüsteemidel ja oskab neid õigesti kasutada;
• omab baasteadmisi trükiste loomiseks;
• omab ülevaadet Adobe Illustratori ja Adobe Photoshopi kasutusvõimalustest;
• suudab luua keerukamaid illustratsioone nii Photoshopis kui Illustratoris;
• oskab muuta mustvalge foto värviliseks;
• oskab peeneid detaile taustast välja lõigata maskimise teel;
• suudab luua lihtsamaid animatsioone ja liikumisi (gif bänner);
• oskab kasutada mesh tooli Illustratoris;
• teab, millised on logodisaini põhimõtted ja millest koosneb logoraamat;
• oskab iseseisvalt kasutada programme lihtsamate ülesannete lahendamiseks;
• oskab kasutada programme paralleelselt ja valida sobivad vahendid ja tehnikad oma eesmärgi saavutamiseks;
• oskab kasutada kujundusprogramme oma erialatöö täiustamiseks või lihtsustamiseks.

Õppevorm: teoreetiline sissejuhatus, praktiline juhendamine, individuaalne juhendamine, iseseisev töö.

Nõuded tunnistuse väljastamiseks: aktiivne osalemine auditoorses töös ja iga teema kohta antud ülesannete sooritamine.

Õppekavarühm: 0211 audiovisuaalsed tehnikad ja meedia tootmine

Kursusele registreerimine siin.

 

Masinal kudumise algkursus

24.-25. jaanuar 2020 (reede pärastlõuna ja laupäev)
31. jaanuar -1. veebruar 2020 ( reede pärastlõuna ja laupäev)
8. veebruar 2020 (laupäev)
Kursus toimub reedeti kell 14:30-19:00 ja laupäeviti kell 10:00-16:30.

Kursus toimub Kõrgema Kunstikool Pallas tekstiiliosakonna moeklassis Tähe 38B.

Maht: 36 juhendatavat tundi ja 6 tundi iseseisvat tööd

Juhendaja: Maarja Tamjärv (Pallase tekstiiliosakonna lektor)

Hind: 270 eurot (hind sisaldab koolitust, kasutatavaid materjale, masinkudumise õppematerjale ja kohvipause)

Grupi suurus: 8 osalejat

Sihtgrupp: huvilised, kes soovivad tutvuda masinkudumise võimalustega ning õppida selgeks masinal kudumise baasoskused.
Kursus ei eelda varasemat kokkupuudet masinal kudumisega!
Tutvustus:
Kursuse käigus omandatakse teadmised silmuskudumismasinate liikidest ja ehitusest ning oskused erinevate kudumistehnikate ja materjalide kasutamiseks.
Kursuse lõpuks valmib osalejatel põhilisi kudumistehnikaid koondav kanganäidiste kollektsioon ning üks lihtsam tarbeese (sall, müts, padi vm).

Kursuse õpe toimub Silver Reed'i silmuskudumismasinatel, kuid omandatavad tehnikad on rakendatavad ka teist tüüpi kudumismasinatel. Kursusel saab proovida erineva nõelatihedusega masinaid (3., 5. ja 7.klass).

Teemad:
• Kudumismasinate liigid.
• Kudumistehnikad ja töövõtted.
• Materjalid.
• Kanganäidiste kudumine.
• Kudumite viimistlemine ja hooldus.
• Kudumi planeerimine ja ettevalmistustööd.
• Kudumismasina hooldus.

Kursusel läbitavad tehnikad:
• Kudumi alustamise ja lõpetamise erinevad viisid.
• Erinevate kudumistiheduse kasutamine.
• Erinevad ääristusviisid.
• Nööpaukude kudumise võimalused.
• Kasvatamise ja kahandamise erinevad võimalused.
• Kahevärviliste mustrite kudumine.
• Struktuursete mustrite kudumine.
• Erinevad soonikud.
• Kudede kombineerimine.
• Kudumi detailid (kraed, servad, taskud).

Õpiväljundid:
Kursuse läbinu:
• oskab kudumisel ja kudumite hooldamisel arvestada materjali eripära;
• tunneb kudumismasinate liike;
• tunneb põhilisi masinal kudumise tehnikaid ja töövõtteid;
• oskab kudumismasinat hooldada.

Õppevorm: teoreetiline sissejuhatus, praktiline juhendamine, individuaalne juhendamine, iseseisev töö.

Iseseisev töö:
• Kursuse lõpuprojekti kavandamine.
• Materjalide valimine.
• Töö viimistlemine.

Nõuded tunnistuse väljastamiseks: aktivne osalemine

Õppekavarühm: (0214) käsitöö

Kursusele registreerimine siin

 

Muuseumide ohuplaani koostamise töötuba-koolitus

30.01.-29.05.2020, kohtumised kord kuus kell 11.00-16.00

Kursuse maht: 25 akadeemilist juhendatavat tundi

Juhendajad:
Kaie Jeeser, Tartu Linnamuuseum, peavarahoidja
Kurmo Konsa, PhD, Kõrgem Kunstikool Pallas professor

Hind: 200 eurot (hind sisaldab koolitust ja kohvipause ning õppematerjale)

Sihtgrupp ja eeldatavad oskused:: Kursus sobib nii neile kellel ohuplaan veel puudub kui ka neile kellel ohuplaan juba olemas, kuid näevad vajadust olemasolev ohuplaan üle vaadata ja täiendada seda nii, et see ka reaalselt toimiks.

Kursuse tutvustus: Muuseumi ohuplaani eesmärgiks on muuseumi valduses olevatele museaalidele tekkida võivate ohtude ennetamine, võimalike kahjustuste ärahoidmine ja kahjude minimeerimine. Ohuplaani olemasolu on üheks eelduseks asutuse toimepidevuse tagamiseks erakorraliste sündmuste toimumisel. Ohuplaanis nähakse ette museaalide kaitse, päästmise ja taastamise meetmed tõenäoliseks ohuolukorraks ning sellega kaasnevate tagajärgede likvideerimiseks.
Ohuplaanis käsitletakse tegevusi mis on seotud museaalidele tekkida võivate ohtudega: tulekahju, veeõnnetused, varingud, tehnosüsteemide häired, biokahjustused ja inimründed.
Ohuplaan ei käsitle tööohutusega seotud küsimusi töötervishoiu- ja tööohutuse seaduse tähenduses ning muuseumi tuleohutuse küsimusi tuleohutuse seaduse tähenduses.
Koolituse käigus koostatakse muuseumi ohuplaan või tehakse oluline eeltöö ohuplaani lõplikuks vormistamiseks ning omandatakse teadmised ohuplaani kasutamiseks muuseumi tegevuste kavandamisel.

Programm:

Päeva kava:
algus 11.00
lõuna 13.00-14.00
lõpp 16.00

I päev (30.01.2020)
1.1 Sissejuhatus, mis on ohuplaan, milleks on seda vaja, ohuplaani koostamise üldpõhimõtted
1.2 Ülesande tutvustus: hoonete ja ruumide ülevaatus (töölehed, millele pöörata tähelepanu, kuidas teavet koguda, plaanid, kommunikatsioonisõlmed)
1.3 Praktiline õppus: hoone ja ruumide ülevaatus.

II päev (28.02.2020)
2.1 Hoonete ja ruumide ülevaatuse, riskianalüüs, ennetusmeetmed - analüüs
2.2 Ülesande tutvustus: objektide/kogude prioriteetsus

III päev (27.03.2020)
3.1 Objektide/kogude prioriteetsus - analüüs
3.3 Ülesande tutvustus: personali vastutusalad

IV päev (24.04.20202)
4.1 Personali vastutusalad - analüüs
4.2 Ülesande tutvustus: tegutsemine hädaolukordades, hädaabivarustus, teenused, abistajad, töötajate väljaõpe

V päev (29.05.2020)
5.1 Tegutsemine hädaolukordades, hädaabivarustus, teenused, abistajad, töötajate väljaõpe - analüüs
5.2 Ohuplaani kokkupanek
5.3 Ohuplaani kasutamine muuseumi igapäevatöös

Õpiväljundid:
Kursuse läbimisel:
• tead, miks ohuplaan on oluline;
• tead, millise protsessi käigus ohuplaan välja töötatakse;
• oskad põhjendada, miks jagatakse ohuplaneeringu protsess erinevatesse
staadiumidesse;
• tead, mis on riskianalüüs ja kuidas seda teha;
• tead peamisi ohtude ennetusmeetmeid;
• omad ülevaadet ohuplaanist ja selle koostamise põhimõtetest;
• tead põhilisi meetodeid kahjustatud kogude taastamiseks;
• tead, milline on õigesti läbiviidud ohuplaneering;
• oskad koostada ohuplaani;
• oskad kasutada ohuplaani kogutud andmeid muuseumi tegevuste planeerimisel ja ressursside taotlemisel.

Õppevorm:
1. kokkusaamine 30. jaanuar 2020.
2. kokkusaamine 28. veebruar 2020
3. kokkusaamine 27. märts 2020
4. kokkusaamine 24. aprill 2020
5. kokkusaamine 29. mai 2020
Igal kohtumisel jagatakse ülesanded, mis on vaja järgmiseks kohtumiseks ära teha ning analüüsitakse eelmise korra ülesandeid. Ülesanded on oluline osa koolitusest ja nii mõnegi täitmiseks on vaja kaasata teisi kolleege muuseumist.

Nõuded tunnistuse väljastamiseks: aktiivne osalemine auditoorses töös ja iga teema kohta antud ülesannete sooritamine.

Õppekavarühm: (0222) ajaloo ja arheoloogia õppekavarühm

Kursusele registreerimine siin.

Jälgi meid Facebookis

 

ekka akrediteeritud