Tartu Kõrgem Kunstikool / Väljapanek "Lahtiste uste päev"
Galeriis Noorus
märts 2016

Foto Silver Marge

Galerii Noorus sisevaade

Tartu Kõrgem Kunstikool / Väljapanek "Lahtiste uste päev"
Galeriis Noorus
märts 2016

Foto Silver Marge

Galerii Noorus

Tartu Kõrgem Kunstikool / Väljapanek "Lahtiste uste päev"
Galeriis Noorus
märts 2016

Foto Silver Marge

Maalingute osakond

Tartu Kõrgem Kunstikool / Väljapanek "Lahtiste uste päev"
Galeriis Noorus
märts 2016

Foto Silver Marge

Nahadisaini osakond

Tartu Kõrgem Kunstikool / Väljapanek "Lahtiste uste päev"
Galeriis Noorus
märts 2016

Foto Silver Marge

Fotograafia osakond

Tartu Kõrgem Kunstikool / Väljapanek "Lahtiste uste päev"
Galeriis Noorus
märts 2016

Foto Silver Marge

Tekstiiliosakond

Tartu Kõrgem Kunstikool / Väljapanek "Lahtiste uste päev"
Galeriis Noorus
märts 2016

Skulptuuriosakond

Tartu Kõrgem Kunstikool / Väljapanek "Lahtiste uste päev"
Galeriis Noorus
märts 2016

Mööbliosakond

Tartu Kõrgem Kunstikool / Väljapanek "Lahtiste uste päev"
Galeriis Noorus
märts 2016

Meedia- ja reklaamikunsti osakond

 Mööbliosakonna blogi www.artcol.ee/moobel/

Aastal 1955 loodi puidu kunstilise kujundamise eriala, mis 1990. aastal muudeti mööbli kujundamise ja restaureerimise erialaks. Alates 2000. aastast koolitab kõrgkooli mööbliosakond rakendusliku kõrgharidusega mööblidisainereid ja restauraatoreid.Õppekava koostaja ja arendaja aastatel 1991–2003 ja 2006–... on osakonnajuhataja Jaak Roosi. Aastatel 2003-2006 juhtis osakonda Liivi Ehmann.

Õppekava pakub laiapõhjalist mööbli valdkonna käsitlust, võimaldades teisel kursusel spetsialiseeruda mööbli disaini või konserveerimise/restaureerimise suunale.
Disaini suund on orienteeritud väike- ja keskmise suurusega ettevõtlusele, välistamata koostööd suurtööstusega. Õppetöö lahutamatuks osaks on osalemine koostööprojektides ja näitustel, järjepidevalt on osaletud erialamessidel Stockholmis ja Londonis. Konserveerimise/restaureerimise suuna eesmärk on koolitada mööblipärandi säilitamise ja taustauuringute teostamisega tegelevaid
spetsialiste. Konserveerimise/restaureerimise valdkonnas tehakse koostööd Eesti Muinsuskaitseameti ja muuseumidega. Õppekava läbimine loob eeldused töötamiseks disainerina, teostajana või konservaatorina/restauraatorina nii riigi- kui erasektoris või jätkamiseks magistriõppes.

Viimaste aastate põhiõppejõud on Jaak Roosi, Riho Tiivel, Annes Hermann, Teet Papson, Kristjan Bachman.

Külalisõppejõududena on olnud kaasatud Sirli Ehari, Veiko Kuusik, Aet Ollisaar, Jaanus Paaver, Kersti Siim, Hannes Tilk, Alar Tamm, Kristina Allik.

 Mööbliosakond Facebookis: www.facebook.com/moobliosakond

Eesti Töötukassa toetab tööealiste töötavate ja töötuna registreeritud inimeste õppimist mööblidisaini ja restaureerimise erialal. Täpsem informatsioon tingimuste kohta: 

 https://www.tootukassa.ee/content/tootuse-ennetamine/tasemeoppes-osalemise-toetus?fbclid=IwAR0O__KxCjIlHl5BP-yR5jXelt1bX1wkeTjpoUhRfBCtX3Lr1RB-26YAtvg

 

Tutvu õppekavaga

Jälgi meid Facebookis

 

ekka akrediteeritud