Tartu Kõrgem Kunstikool / Väljapanek "Lahtiste uste päev"
Galeriis Noorus
märts 2016

Foto Silver Marge

Galerii Noorus sisevaade

Tartu Kõrgem Kunstikool / Väljapanek "Lahtiste uste päev"
Galeriis Noorus
märts 2016

Foto Silver Marge

Galerii Noorus

Tartu Kõrgem Kunstikool / Väljapanek "Lahtiste uste päev"
Galeriis Noorus
märts 2016

Foto Silver Marge

Maalingute osakond

Tartu Kõrgem Kunstikool / Väljapanek "Lahtiste uste päev"
Galeriis Noorus
märts 2016

Foto Silver Marge

Nahadisaini osakond

Tartu Kõrgem Kunstikool / Väljapanek "Lahtiste uste päev"
Galeriis Noorus
märts 2016

Foto Silver Marge

Fotograafia osakond

Tartu Kõrgem Kunstikool / Väljapanek "Lahtiste uste päev"
Galeriis Noorus
märts 2016

Foto Silver Marge

Tekstiiliosakond

Tartu Kõrgem Kunstikool / Väljapanek "Lahtiste uste päev"
Galeriis Noorus
märts 2016

Skulptuuriosakond

Tartu Kõrgem Kunstikool / Väljapanek "Lahtiste uste päev"
Galeriis Noorus
märts 2016

Mööbliosakond

Tartu Kõrgem Kunstikool / Väljapanek "Lahtiste uste päev"
Galeriis Noorus
märts 2016

Meedia- ja reklaamikunsti osakond

Tartu Kõrgemasse Kunstikooli kandideerimise eeldus on keskharidus, riigieksamite tulemusi ei nõuta. Kandideerida saab ka kutsekeskharidusega. Õppekohad täidetakse sisseastumiseksamite tulemuste pingerea alusel. Võimalus on kandideerida kahele õppekavale.  Sisseastumiseksamitele registreerumiseks tuleb esitada avaldus Sisseastumise Infosüsteemis (SAIS)  www.sais.ee 

 

NB! allpool on info 2017. a sisseastumiseksamite ja ajagraafiku kohta. 

Avalduse esitamine

 • Tartu Kõrgema Kunstikooli sisseastumisavalduste vastuvõtt toimub Sisseastumise Infosüsteemis (SAIS) 22. märts–25. juuni 2017 (meedia- ja reklaamidisaini õppekavale kandideerimisel kuni 15.06.2017).

 • Olete oodatud kandideerima Tartu Kõrgemasse Kunstikooli õppekavadele ka juhul, kui avalduse esitamise hetkeks pole keskharidust tõendav dokument veel teieni jõudnud. Palume kindlasti esitada avaldus sisseastumise infosüsteemis (SAIS).

Sisseastumiseksamid

 • Sisseastumiseksamid toimuvad 15.-29.06.2017.
 • Meedia- ja reklaamidisaini õppekavale kandideerijate esimene erialaeksam on portfoolio. Portfoolio esitamise tähtaeg on 15.06.2017.
  Portfooliot saab esitada:
  - TKK raamatukokku perioodil 01.06–15.06.2017 kella 9–17.
  - posti teel (aadress: Portfoolio. Tartu Kõrgem Kunstikool, Tähe 38b, Tartu 50103) (kohalejõudmise tähtaeg 15.06.2017).
 • Meedia- ja reklaamidisaini õppekavale kandideerijate portfoolio eksami tulemused avaldatakse SAIS-is hiljemalt 22.06.2017 kell 17.00.
 • Erialaeksamid toimuvad 26.-27.06 2017 (NB! Meedia- ja reklaamidisaini õppekavale kandideerijate esimene erialaeksam on portfoolio. Portfoolio esitamise tähtaeg on 15.06.2017)
 • Sisseastumiseksamite ajagraafik

 • Motivatsioonieksamile kutsutud avaldatakse sisseastumise infosüsteemi SAIS kaudu hiljemalt 28.06.2017 kell 15.00.
 • Motivatsioonieksam toimub 29.06.2017.

Eksamite tulemused ja õppima asumise kinnitamine

 • Vastuvõtukomisjon langetab vastuvõtuotsuse, mis avalikustatakse sisseastumise infosüsteemi SAISi kaudu hiljemalt 07.07.2017.
 • Õppimissoov tuleb kinnitada hiljemalt 31.07.2017.
 • Vabanenud õppekohad täidetakse pingerea alusel.

Portfooliote tagastamine

 • Meedia- ja reklaamidisaini õppekavale mitte pääsenud sisseastujatele tagastatakse portfooliod soovi korral 30.06–05.07.2017 TKK raamatukogust või 01.09–30.09.2017 meedia- ja reklaamidisaini osakonnast.

  Vt ka TARTU KÕRGEMA KUNSTIKOOLI VASTUVÕTUEESKIRI (pdf)

 

Sisseastumiseksamite lühikirjeldused:

Fotograafia 

Erialaeksam (maksimaalselt 30 palli)

-  Kompositsioon I
Loovülesanne, mis lähtub fotograafiliste pildikoosluste spetsiifikast. Osalejad saavad eksamil kirjalikult vormistatud ülesande, mille kohaselt luuakse kompositsioon.
-  Kompositsioon II
Loominguline kiirülesanne, mis lähtub nii verbaalse kui pildilise mõtlemise spetsiifikast. Osalejad saavad eksamil suulise lähteülesande, mille tingimustele vastavalt tuleb ülesanne teostada.
-  Pildistamine
Pildistamine etteantud tingimustel, piiratud ajas ning ruumis. Pildistamiseks vajalikud vahendid antakse kandidaadile eksamil.

 Motivatsioonieksam (maksimaalselt 10 palli)

Motivatsioonieksam on suuline vestlus, mille põhjal hinnatakse kandidaadimotivatsiooni ja eeldusi valitud õppekaval õppimiseks, eneseanalüüsioskust, loovust ja silmaringi.

Maal ja maalingute restaureerimine

Erialaeksam (maksimaalselt 30 palli) 

-  Joonistuseksam. Portree.
-  Maalieksam. Värvikeskne kompositsioon etteantud seadeldise põhjal.
-  Üldkompositsioonil põhinev loovülesanne. Osalejad saavad eksamil kirjaliku lähteülesande, mille tingimustele vastavalt tuleb luua kollaažtehnikas kompositsioon.

 Motivatsioonieksam (maksimaalselt 10 palli)

Motivatsioonieksam on suuline vestlus, mille põhjal hinnatakse kandidaadimotivatsiooni ja eeldusi valitud õppekaval õppimiseks, eneseanalüüsioskust, loovust ja silmaringi. Soovi korral võib sisseastuja motivatsioonieksamile kaasa võtta oma loomingut tutvustava visuaalse materjali.

Meedia- ja reklaamikunst

Erialaeksam (maksimaalselt 30 palli)

- Portfoolio
Portfoolio on üliõpilaskandidaadi koostatud esitlusmapp (A3 formaadis, 9-18 lk, terviklikult kujundatud ja köidetud), mis sisaldab autori loomingu paremikku, demonstreerimaks oma kujundusalaseid oskusi ja võimeid ning arengut ja saavutusi ühes või mitmes valdkonnas.
vt. nõudeid portfooliole siit

Portfoolio esitamise võimalused:
Meedia- ja reklaamikunsti eriala üliõpilaskandidaadid saavad portfoolio esitada TKK raamatukokku 9.06-17.06.2016 kell 9–17 või saata TKK-sse posti teel (kohalejõudmise tähtaeg 17.06) Tähtajaks mitte saabunud portfooliot ei hinnata!

- Kompositsioon I
Loovülesanne, mis lähtub meedia/reklaami eriala spetsiifikast. Osalejad saavad eksamil kirjaliku lähteülesande, mille tingimustele vastavalt tuleb luua pinnaline kompositsioon. 
- Kompositsioon II
Loominguline lühiülesanne, mis lähtub meedia/reklaami eriala spetsiifikast. Osalejad saavad eksamil kirjaliku lähteülesande, mille tingimustele vastavalt tuleb ülesanne teostada. 

Motivatsioonieksam (maksimaalselt 10 palli)
Motivatsioonieksam on suuline vestlus, mille põhjal hinnatakse kandidaadi motivatsiooni ja eeldusi valitud õppekaval õppimiseks, eneseanalüüsioskust, loovust ja silmaringi. Vestlus toimub esitatud portfoolio põhjal.

Mööbel ja restaureerimine

Erialaeksam (maksimaalselt 30 palli)
-  Kompositsioon I. Pinnaline kompositsioon, mille eesmärk on hinnata üliõpilaskandidaadi värvi- ja kompositsioonitaju ning loomingulisust. Osalejad saavad eksamil kirjaliku lähteülesande, mille tingimustele vastavalt tuleb ülesanne teostada.
-  Kompositsioon II. Ruumiline loovülesanne, mille eesmärk on hinnata ruumilist mõtlemist, loomingulisust ja kirjaliku eneseväljenduse oskust. Osalejad saavad eksamil kirjaliku lähteülesande, mille tingimustele vastavalt tuleb ülesanne teostada.

Motivatsioonieksam (maksimaalselt 10 palli)
Suuline vestlus, mille põhjal hinnatakse kandidaadi motivatsiooni ja eeldusi valitud õppekaval õppimiseks, eneseanalüüsioskust, loovust ja silmaringi. Soovi korral võib sisseastuja võtta motivatsioonieksamile kaasa oma loomingut tutvustava visuaalse materjali.

Nahadisain ja restaureerimine

Erialaeksam (maksimaalselt 30 palli)
-  Kompositsioon I. Nahadisaini spetsiifikast lähtuv loovülesanne. Osalejad saavad eksamil kirjaliku lähteülesande, mille tingimustele vastavalt tuleb luua 2 pinnalist kompositsiooni.
-  Kompositsioon II. Ruumilise kompositsiooni ülesanne. Osalejad saavad eksamil kirjaliku lähteülesande, mille tingimustele vastavalt tuleb ülesanne teostada.

Motivatsioonieksam (maksimaalselt 10 palli)
Suuline vestlus, mille põhjal hinnatakse kandidaadi motivatsiooni ja eeldusi valitud õppekaval õppimiseks, eneseanalüüsioskust, loovust ja silmaringi. Soovi korral võib sisseastuja võtta motivatsioonieksamile kaasa oma loomingut tutvustava visuaalse materjali.

Skulptuur

Erialaeksam (maksimaalselt 30 palli)

-  Loominguline ülesanne I
Loominguline ülesanne, mis lähtub kolmemõõtmelise kunsti spetsiifikast. Osalejad saavad eksamil kirjaliku lähteülesande, mille tingimustele vastavalt tuleb luua kompositsiooni visand paberil koos kaastekstiga.
-  Loominguline ülesanne II
Loominguline ülesanne modelleerimisega. Materjalid ja töövahendid kohapeal olemas.

Motivatsioonieksam (maksimaalselt 10 palli)
Motivatsioonieksam on suuline vestlus, mille põhjal hinnatakse kandidaadi motivatsiooni ja eeldusi valitud õppekaval õppimiseks, eneseanalüüsioskust, loovust ja silmaringi. Soovi korral võib sisseastuja võtta vestlusele kaasa oma loomingut tutvustava materjali.

Tekstiil

Erialaeksam (maksimaalselt 30 palli)
-  Kompositsioon I. Loovülesanne, mis lähtub tekstiili/moe eriala spetsiifikast. Osalejad saavad eksamil kirjaliku lähteülesande, mille tingimustele vastavalt tuleb luua pinnaline kompositsioon.
-  Kompositsioon II. Loominguline lühiülesanne, mis lähtub tekstiili/moe eriala spetsiifikast. Osalejad saavad eksamil kirjaliku lähteülesande, mille tingimustele vastavalt tuleb ülesanne teostada.

Motivatsioonieksam (maksimaalselt 10 palli)
Sisaldab suulist vestlust ja vastamist kirjalikule küsimustikule, mille põhjal hinnatakse kandidaadi motivatsiooni ja eeldusi valitud õppekaval õppimiseks, eneseanalüüsioskust, loovust ja silmaringi. Soovi korral võib sisseastuja võtta motivatsioonieksamile kaasa oma loomingut tutvustava visuaalse materjali või töönäited.

Jälgi meid Facebookis

 

ekka akrediteeritud