Tartu Kõrgem Kunstikool / Väljapanek "Lahtiste uste päev"
Galeriis Noorus
märts 2016

Foto Silver Marge

Galerii Noorus sisevaade

Tartu Kõrgem Kunstikool / Väljapanek "Lahtiste uste päev"
Galeriis Noorus
märts 2016

Foto Silver Marge

Galerii Noorus

Tartu Kõrgem Kunstikool / Väljapanek "Lahtiste uste päev"
Galeriis Noorus
märts 2016

Foto Silver Marge

Maalingute osakond

Tartu Kõrgem Kunstikool / Väljapanek "Lahtiste uste päev"
Galeriis Noorus
märts 2016

Foto Silver Marge

Nahadisaini osakond

Tartu Kõrgem Kunstikool / Väljapanek "Lahtiste uste päev"
Galeriis Noorus
märts 2016

Foto Silver Marge

Fotograafia osakond

Tartu Kõrgem Kunstikool / Väljapanek "Lahtiste uste päev"
Galeriis Noorus
märts 2016

Foto Silver Marge

Tekstiiliosakond

Tartu Kõrgem Kunstikool / Väljapanek "Lahtiste uste päev"
Galeriis Noorus
märts 2016

Skulptuuriosakond

Tartu Kõrgem Kunstikool / Väljapanek "Lahtiste uste päev"
Galeriis Noorus
märts 2016

Mööbliosakond

Tartu Kõrgem Kunstikool / Väljapanek "Lahtiste uste päev"
Galeriis Noorus
märts 2016

Meedia- ja reklaamikunsti osakond

Sisseastumisinfo 2018

 

Tartu Kõrgemasse Kunstikooli kandideerimise eeldus on keskharidus, kandideerida saab ka kutsekeskharidusega. Õppekohad täidetakse sisseastumiseksamite tulemuste pingerea alusel. Võimalus on kandideerida kahele õppekavale.  Sisseastumiseksamitele registreerumiseks tuleb esitada avaldus Sisseastumise Infosüsteemis (SAIS)  www.sais.ee 

Tutvu erialadega:

 Ettevalmistuskursused

Sisseastumisavaldus

  • Sisseastumisavaldust saab sisseastumise infosüsteemis (SAIS) www.sais.ee  esitada 11.06. 2018 kuni 25.06. 2018. kell 9.00.
  • Kandideerida on võimalik kahele TKK õppekavale, märkides avalduses ära esimese ja teise eelistuse õppekava. Mõlemale õppekavale õppima pääsemisel arvatakse kandidaat vastuvõetuks esimese eelistuse õppekavale.

Sisseastumiseksamid

  • Sisseastumiseksamid toimuvad perioodil 25.06.2018 kuni 29.06.2018
  • Meedia- ja reklaamidisaini õppekavale kandideerijatel tuleb enne eksamiperioodi algust esitada portfoolio. Portfoolio esitamise tähtaeg on 25.06. 2018 kell 9.00.
  • Portfoolio nõuded avaldatakse SAIS-is ja kodulehel.
  • Portfooliot saab esitada TKK raamatukokku perioodil 11.06. kuni 22.06.2018. kell 9–17 või saata TKK-sse posti teel (kohalejõudmise tähtaeg 25.06.kell 9.00.)

Erialaeksamid toimuvad 25.06.2018 kuni 27.06.2018

Motivatsioonieksamid toimuvad 29.06.2018

  • Motivatsioonieksamile kutsutakse kandidaadid erialaeksami tulemuste alusel. Motivatsioonieksamile kutsutud avaldatakse sisseastumise infosüsteemi SAIS kaudu hiljemalt 28.06.2018 kell 15.00.

Vastuvõtuotsus

  • Vastuvõtuotsus edastatakse sisseastumise infosüsteemi SAIS kaudu hiljemalt 05.07.2018. Sisseastuja on kohustatud õppimissoovi kinnitama hiljemalt 31.07.2018.

 

2017. a sisseastumiseksamite lühikirjeldused:

Fotograafia 

Erialaeksam (maksimaalselt 30 palli)

-  Kompositsioon I
Loovülesanne, mis lähtub fotograafiliste pildikoosluste spetsiifikast. Osalejad saavad eksamil kirjalikult vormistatud ülesande, mille kohaselt luuakse kompositsioon.
-  Kompositsioon II
Loominguline kiirülesanne, mis lähtub nii verbaalse kui pildilise mõtlemise spetsiifikast. Osalejad saavad eksamil suulise lähteülesande, mille tingimustele vastavalt tuleb ülesanne teostada.
-  Pildistamine
Pildistamine etteantud tingimustel, piiratud ajas ning ruumis. Pildistamiseks vajalikud vahendid antakse kandidaadile eksamil.

 Motivatsioonieksam (maksimaalselt 10 palli)

Motivatsioonieksam on suuline vestlus, mille põhjal hinnatakse kandidaadimotivatsiooni ja eeldusi valitud õppekaval õppimiseks, eneseanalüüsioskust, loovust ja silmaringi.

Maal ja maalingute restaureerimine

Erialaeksam (maksimaalselt 30 palli) 

-  Joonistuseksam. Portree.
-  Maalieksam. Värvikeskne kompositsioon etteantud seadeldise põhjal.
-  Üldkompositsioonil põhinev loovülesanne. Osalejad saavad eksamil kirjaliku lähteülesande, mille tingimustele vastavalt tuleb luua kollaažtehnikas kompositsioon.

 Motivatsioonieksam (maksimaalselt 10 palli)

Motivatsioonieksam on suuline vestlus, mille põhjal hinnatakse kandidaadimotivatsiooni ja eeldusi valitud õppekaval õppimiseks, eneseanalüüsioskust, loovust ja silmaringi. Soovi korral võib sisseastuja motivatsioonieksamile kaasa võtta oma loomingut tutvustava visuaalse materjali.

Meedia- ja reklaamikunst

Erialaeksam (maksimaalselt 30 palli)

- Portfoolio
Portfoolio on üliõpilaskandidaadi koostatud esitlusmapp (A3 formaadis, 9-18 lk, terviklikult kujundatud ja köidetud), mis sisaldab autori loomingu paremikku, demonstreerimaks oma kujundusalaseid oskusi ja võimeid ning arengut ja saavutusi ühes või mitmes valdkonnas.
vt. nõudeid portfooliole siit

Portfoolio esitamise võimalused:
Meedia- ja reklaamikunsti eriala üliõpilaskandidaadid saavad portfoolio esitada TKK raamatukokku 9.06-17.06.2016 kell 9–17 või saata TKK-sse posti teel (kohalejõudmise tähtaeg 17.06) Tähtajaks mitte saabunud portfooliot ei hinnata!

- Kompositsioon I
Loovülesanne, mis lähtub meedia/reklaami eriala spetsiifikast. Osalejad saavad eksamil kirjaliku lähteülesande, mille tingimustele vastavalt tuleb luua pinnaline kompositsioon. 
- Kompositsioon II
Loominguline lühiülesanne, mis lähtub meedia/reklaami eriala spetsiifikast. Osalejad saavad eksamil kirjaliku lähteülesande, mille tingimustele vastavalt tuleb ülesanne teostada. 

Motivatsioonieksam (maksimaalselt 10 palli)
Motivatsioonieksam on suuline vestlus, mille põhjal hinnatakse kandidaadi motivatsiooni ja eeldusi valitud õppekaval õppimiseks, eneseanalüüsioskust, loovust ja silmaringi. Vestlus toimub esitatud portfoolio põhjal.

Mööbel ja restaureerimine

Erialaeksam (maksimaalselt 30 palli)
-  Kompositsioon I. Pinnaline kompositsioon, mille eesmärk on hinnata üliõpilaskandidaadi värvi- ja kompositsioonitaju ning loomingulisust. Osalejad saavad eksamil kirjaliku lähteülesande, mille tingimustele vastavalt tuleb ülesanne teostada.
-  Kompositsioon II. Ruumiline loovülesanne, mille eesmärk on hinnata ruumilist mõtlemist, loomingulisust ja kirjaliku eneseväljenduse oskust. Osalejad saavad eksamil kirjaliku lähteülesande, mille tingimustele vastavalt tuleb ülesanne teostada.

Motivatsioonieksam (maksimaalselt 10 palli)
Suuline vestlus, mille põhjal hinnatakse kandidaadi motivatsiooni ja eeldusi valitud õppekaval õppimiseks, eneseanalüüsioskust, loovust ja silmaringi. Soovi korral võib sisseastuja võtta motivatsioonieksamile kaasa oma loomingut tutvustava visuaalse materjali.

Nahadisain ja restaureerimine

Erialaeksam (maksimaalselt 30 palli)
-  Kompositsioon I. Nahadisaini spetsiifikast lähtuv loovülesanne. Osalejad saavad eksamil kirjaliku lähteülesande, mille tingimustele vastavalt tuleb luua 2 pinnalist kompositsiooni.
-  Kompositsioon II. Ruumilise kompositsiooni ülesanne. Osalejad saavad eksamil kirjaliku lähteülesande, mille tingimustele vastavalt tuleb ülesanne teostada.

Motivatsioonieksam (maksimaalselt 10 palli)
Suuline vestlus, mille põhjal hinnatakse kandidaadi motivatsiooni ja eeldusi valitud õppekaval õppimiseks, eneseanalüüsioskust, loovust ja silmaringi. Soovi korral võib sisseastuja võtta motivatsioonieksamile kaasa oma loomingut tutvustava visuaalse materjali.

Skulptuur

Erialaeksam (maksimaalselt 30 palli)

-  Loominguline ülesanne I
Loominguline ülesanne, mis lähtub kolmemõõtmelise kunsti spetsiifikast. Osalejad saavad eksamil kirjaliku lähteülesande, mille tingimustele vastavalt tuleb luua kompositsiooni visand paberil koos kaastekstiga.
-  Loominguline ülesanne II
Loominguline ülesanne modelleerimisega. Materjalid ja töövahendid kohapeal olemas.

Motivatsioonieksam (maksimaalselt 10 palli)
Motivatsioonieksam on suuline vestlus, mille põhjal hinnatakse kandidaadi motivatsiooni ja eeldusi valitud õppekaval õppimiseks, eneseanalüüsioskust, loovust ja silmaringi. Soovi korral võib sisseastuja võtta vestlusele kaasa oma loomingut tutvustava materjali.

Tekstiil

Erialaeksam (maksimaalselt 30 palli)
-  Kompositsioon I. Loovülesanne, mis lähtub tekstiili/moe eriala spetsiifikast. Osalejad saavad eksamil kirjaliku lähteülesande, mille tingimustele vastavalt tuleb luua pinnaline kompositsioon.
-  Kompositsioon II. Loominguline lühiülesanne, mis lähtub tekstiili/moe eriala spetsiifikast. Osalejad saavad eksamil kirjaliku lähteülesande, mille tingimustele vastavalt tuleb ülesanne teostada.

Motivatsioonieksam (maksimaalselt 10 palli)
Sisaldab suulist vestlust ja vastamist kirjalikule küsimustikule, mille põhjal hinnatakse kandidaadi motivatsiooni ja eeldusi valitud õppekaval õppimiseks, eneseanalüüsioskust, loovust ja silmaringi. Soovi korral võib sisseastuja võtta motivatsioonieksamile kaasa oma loomingut tutvustava visuaalse materjali või töönäited.

Jälgi meid Facebookis

 

ekka akrediteeritud