Tartu Kõrgem Kunstikool / Väljapanek "Lahtiste uste päev"
Galeriis Noorus
märts 2016

Foto Silver Marge

Galerii Noorus sisevaade

Tartu Kõrgem Kunstikool / Väljapanek "Lahtiste uste päev"
Galeriis Noorus
märts 2016

Foto Silver Marge

Galerii Noorus

Tartu Kõrgem Kunstikool / Väljapanek "Lahtiste uste päev"
Galeriis Noorus
märts 2016

Foto Silver Marge

Maalingute osakond

Tartu Kõrgem Kunstikool / Väljapanek "Lahtiste uste päev"
Galeriis Noorus
märts 2016

Foto Silver Marge

Nahadisaini osakond

Tartu Kõrgem Kunstikool / Väljapanek "Lahtiste uste päev"
Galeriis Noorus
märts 2016

Foto Silver Marge

Fotograafia osakond

Tartu Kõrgem Kunstikool / Väljapanek "Lahtiste uste päev"
Galeriis Noorus
märts 2016

Foto Silver Marge

Tekstiiliosakond

Tartu Kõrgem Kunstikool / Väljapanek "Lahtiste uste päev"
Galeriis Noorus
märts 2016

Skulptuuriosakond

Tartu Kõrgem Kunstikool / Väljapanek "Lahtiste uste päev"
Galeriis Noorus
märts 2016

Mööbliosakond

Tartu Kõrgem Kunstikool / Väljapanek "Lahtiste uste päev"
Galeriis Noorus
märts 2016

Meedia- ja reklaamikunsti osakond

Tartu Kõrgem Kunstikool (TKK) on Eesti ainuke rakenduslik kunstikõrgkool. TKK on integreeritud õppekavadega disaini-, konserveerimise/restaureerimise ja kunstikõrgkool, kus toimub õpe seitsmel õppekaval: fotograafia, maal ja restaureerimine, meedia- ja reklaamidisain, mööblidisain ja restaureerimine, nahadisain ja restaureerimine, skulptuur ja tekstiil.

TKK visioon: TKK on eetiline, avatud, järjepidevust kandev ja innovaatilist mõttelaadi kujundav kõrgkool.

TKK on oluline haridus-, kunsti- ja kultuurielu kujundaja Eestis, paistes silma avatuse ja aktiivsusega nii ühiskondlikus elus kaasarääkimisel kui ka avaliku ruumi kujundamisel. TKK on loonud rahvusvahelistumist toetava keskkonna ja muutnud õppe rahvusvaheliseks ka kohapeal, kaasates õppetöösse väliseksperte ja -õppejõude ning osaledes Eestis toimuvates rahvusvahelistes projektides.

TKK teeb koostööd avaliku, era- ja vabasektori organisatsioonide ja asutustega, olles seega osaline ühiskonna väärtuste kujundamisel.

TKK põhiväärtused

  • Eetilisus – hooliv ja väärtustav suhtumine inimesse, ühiskonda ja kultuuri, sotsiaalselt vastutustundlik ja jätkusuutlik mõtteviis.
  • Avatus – avatus koostööle ning ühiskonna arengutele.
  • Järjepidevus – järjepidevus professionaalse kunsti-, disaini-, konserveerimis- ja restaureerimisalase kõrghariduse võimaldamisel, kultuuripärandi hoidmisel ja edasikandmisel.
  • Innovaatilisus – uute mõtteviiside, ideede ja oskuste kujundamine ja rakendamine.

Lühiülevaade kõrgkooli ajaloost

Tartu on seotud rahvusliku kunstikõrghariduse tekkega. 1919. a asutas kunstiühing Pallas eraõppeasutusena kunstikooli, mis 1924. aastal muutus kõrgemaks õppeasutuseks Kunstikool Pallas. Tartu Kõrgem Kunstikool moodustati 1. augustil 2000 ja on järjepidevuse alusel seotud Tartus alates 1919. aastast eksisteerinud kunstiõppeasutusega. Erinevatel perioodidel on kool eksisteerinud vaheldumisi keskastme- ja kõrgema kunstikoolina järgmiselt:

1919-1924 Kunstiühingu Pallas Kunstikool
1924-1940 Kõrgem Kunstikool Pallas
1940-1941 Konrad Mägi nimeline Riigi Kõrgem Kunstikool
1941-1942 Kõrgem Kunstikool Pallas
1942-1943 Tartu Kõrgemad Kujutava Kunsti Kursused
1943-1944 Kõrgem Kunstikool Pallas
1944 Konrad Mägi nimeline Riigi Kõrgem Kunstikool
1944-1951 ENSV Tartu Riiklik Kunstiinstituut
1951-1955 ENSV Riikliku Kunstiinstituudi Tartu osakond
1951-1960 Tartu Kujutava Kunsti Kool
1960-… Tartu Kunstikool
2000-… Tartu Kõrgem Kunstikool (TKK)

2016. a veebruaris akrediteeriti TKK seitsmeks aastaks ning Eesti Kõrghariduse Kvaliteediagentuur tunnustas lisamärkega “tunnustust vääriv” TKK tegevust ühiskonna teenimise valdkonnas.

 

akrediteeritud 3

vallo nuust tsitaat

Millegipärast seostub just kunstiga enim stereotüüpseid arvamusi ja skeptitsismi ning lõputuid küsimusi – kas kunst üldse eksisteerib?
Briti filosoof George Edward Moore väsis 1939. aastal lõpututest diskussioonidest selle üle, kas väline maailm eksisteerib või mitte ja kirjutas suurepärase essee “Proof of an External World”. Selles kirjeldas Moore, kuidas ta tõstab üles oma vasaku käe ja ütleb – siin on üks käsi! Seejärel tõstab ta üles oma teise käe ja ütleb – siin on teine! Järelikult on olemas vähemalt kaks välist objekti ja seetõttu teab ta, et eksisteerib ka väline maailm.
Sageli polegi skeptitsismist ülesaamiseks rohkemat vaja.

Rektor
Vallo Nuust
blockquote-arrowblockquote-arrow

Jälgi meid Facebookis

 

ekka akrediteeritud