Tartu Kõrgem Kunstikool / Väljapanek "Lahtiste uste päev"
Galeriis Noorus
märts 2016

Foto Silver Marge

Galerii Noorus sisevaade

Tartu Kõrgem Kunstikool / Väljapanek "Lahtiste uste päev"
Galeriis Noorus
märts 2016

Foto Silver Marge

Galerii Noorus

Tartu Kõrgem Kunstikool / Väljapanek "Lahtiste uste päev"
Galeriis Noorus
märts 2016

Foto Silver Marge

Maalingute osakond

Tartu Kõrgem Kunstikool / Väljapanek "Lahtiste uste päev"
Galeriis Noorus
märts 2016

Foto Silver Marge

Nahadisaini osakond

Tartu Kõrgem Kunstikool / Väljapanek "Lahtiste uste päev"
Galeriis Noorus
märts 2016

Foto Silver Marge

Fotograafia osakond

Tartu Kõrgem Kunstikool / Väljapanek "Lahtiste uste päev"
Galeriis Noorus
märts 2016

Foto Silver Marge

Tekstiiliosakond

Tartu Kõrgem Kunstikool / Väljapanek "Lahtiste uste päev"
Galeriis Noorus
märts 2016

Skulptuuriosakond

Tartu Kõrgem Kunstikool / Väljapanek "Lahtiste uste päev"
Galeriis Noorus
märts 2016

Mööbliosakond

Tartu Kõrgem Kunstikool / Väljapanek "Lahtiste uste päev"
Galeriis Noorus
märts 2016

Meedia- ja reklaamikunsti osakond

Tartu Kõrgem Kunstikool (TKK) on Eesti ainuke rakenduslik kunstikõrgkool. TKK on integreeritud õppekavadega disaini-, konserveerimise/restaureerimise ja kunstikõrgkool, kus toimub õpe seitsmel õppekaval: fotograafia, maal ja restaureerimine, meedia- ja reklaamidisain, mööblidisain ja restaureerimine, nahadisain ja restaureerimine, skulptuur ja tekstiil.

TKK on oluline haridus-, kunsti- ja kultuurielu kujundaja Eestis, paistes silma avatuse ja aktiivsusega nii ühiskondlikus elus kaasarääkimisel kui ka avaliku ruumi kujundamisel. TKK on loonud rahvusvahelistumist toetava keskkonna ja muutnud õppe rahvusvaheliseks ka kohapeal, kaasates õppetöösse väliseksperte ja -õppejõude ning osaledes Eestis toimuvates rahvusvahelistes projektides.

TKK teeb koostööd avaliku, era- ja vabasektori organisatsioonide ja asutustega, olles seega osaline ühiskonna väärtuste kujundamisel.

TKK põhiväärtused

  • Eetilisus – hooliv ja väärtustav suhtumine inimesse, ühiskonda ja kultuuri, sotsiaalselt vastutustundlik ja jätkusuutlik mõtteviis.
  • Avatus – avatus koostööle ning ühiskonna arengutele.
  • Järjepidevus – järjepidevus professionaalse kunsti-, disaini-, konserveerimis- ja restaureerimisalase kõrghariduse võimaldamisel, kultuuripä¬randi hoidmisel ja edasikandmisel.
  • Innovaatilisus – uute mõtteviiside, ideede ja oskuste kujundamine ja rakendamine.

2016. a veebruaris akrediteeriti TKK seitsmeks aastaks ning Eesti Kõrghariduse Kvaliteediagentuur tunnustas lisamärkega “tunnustust vääriv” TKK tegevust ühiskonna teenimise valdkonnas.

akrediteeritud 3

vallo-nuust-tsitaat

Millegipärast seostub just kunstiga enim stereotüüpseid arvamusi ja skeptitsismi ning lõputuid küsimusi – kas kunst üldse eksisteerib?
Briti filosoof George Edward Moore väsis 1939. aastal lõpututest diskussioonidest selle üle, kas väline maailm eksisteerib või mitte ja kirjutas suurepärase essee “Proof of an External World”. Selles kirjeldas Moore, kuidas ta tõstab üles oma vasaku käe ja ütleb – siin on üks käsi! Seejärel tõstab ta üles oma teise käe ja ütleb – siin on teine! Järelikult on olemas vähemalt kaks välist objekti ja seetõttu teab ta, et eksisteerib ka väline maailm.
Sageli polegi skeptitsismist ülesaamiseks rohkemat vaja.

Rektor
Vallo Nuust
blockquote-arrowblockquote-arrow

Jälgi meid Facebookis

 

ekka akrediteeritud